Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2017

A-jednak-Annabellka
Lasów mi trzeba, samotnych ścieżek, otwartych przestrzeni, zieleni wszechobecnej.
A-jednak-Annabellka
3821 0cd3 500
Reposted fromwestwood westwood viakatalama katalama
A-jednak-Annabellka
5974 39b2 500
Reposted fromhomosuperior homosuperior viascorpix scorpix

February 14 2017

A-jednak-Annabellka
Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem - z Tobą, i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej / to takie o mnie i moim mężczyźnie
Reposted fromperseweracje perseweracje viazapominanie zapominanie
0783 cb55

herohin:

More Here

A-jednak-Annabellka
1993 d5c7 500
Source:mattforsythe
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viascorpix scorpix
A-jednak-Annabellka
The Black Sea at Night - Ivan Aivazovsky, 1879
6060 61d6 500
A-jednak-Annabellka
6078 81a2
Reposted frommental-cat mental-cat viascorpix scorpix

February 13 2017

A-jednak-Annabellka
I zno­wu będziemy na próżno cze­kali na cud, mar­no­wali czas, zużywa­li ser­ca i rozstaniemy się.
— Haruki Murakami
Reposted frommhsa mhsa viakattrina kattrina

July 07 2015

A-jednak-Annabellka
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
A-jednak-Annabellka
9770 9941 500
Poznań
Reposted fromhormeza hormeza viamadreality madreality

July 04 2015

A-jednak-Annabellka
Czasem mam ochotę z Tobą porozmawiać, dowiedzieć się co u Ciebie i ponarzekać na życie.
Czasem mi jeszcze Ciebie brakuje.
Reposted fromprzeblyski przeblyski
A-jednak-Annabellka
8792 02fc
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viamadreality madreality
A-jednak-Annabellka
Reposted frommeem meem viaswaczyna swaczyna
A-jednak-Annabellka
6225 639c 500
If Disney princesses had moms...
Reposted fromderida derida viaswaczyna swaczyna
A-jednak-Annabellka
7946 bad0 500
Reposted fromministerium ministerium viaswaczyna swaczyna
A-jednak-Annabellka
9463 ca72
Reposted fromworm worm viaswaczyna swaczyna
A-jednak-Annabellka
Reposted fromteijakool teijakool viaswaczyna swaczyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl